All posts in 'แจ้งข่าวสมัครสอบราชการ' Subscribe

แจ้งข่าวสมัครงาน เปิดสอบ ธ.ก.ส.Call Center (7 – 13 ต.ค. 2556)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบ ผู้ช่วยพนักงาน ปฏิบัติงานกลุ่มงานศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์(Call Center) (7 – 13 ต.ค. 2556) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: ผู้ช่วยพนักงาน ปฏิบัติงานกลุ่มงานศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์(Call Center) ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน: 15,000 อัตราว่าง: -ไม่ระบุ- ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ **ไม่ต้องผ่านภาค …

แจ้งข่าวสมัครสอบตำรวจ 2556 สาย อก.และ ปป. อีกรอบเร็วๆ นี้

มีข่าวดี ที่มาข่าวเชื่อถือได้พอสมควร  เป็นข่าวดีและข่าวร้าย สำหรับข้าราชการชั้นประทวนที่ต้องการความก้าวหน้าในอาชีพราชการ   และน้องๆ ที่อยากเข้ามารับราชการตำรวจ นายสิบตำรวจปี 2557    แอดมินก็ขอแสดงความดีใจล่วงหน้ากับผู้แสวงหาโอกาสทุกท่านนะครับ ทราบข่าวมาว่า บชศ.  จะเปิดรับสมัคร นายสิบตำรวจ ปี 2557  จำนวน  5,000 ตำแหน่ง …

แจ้งข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2556 จำนวน 12 ตำแหน่ง 12 อัตรา (9-31 ต.ค.56) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2556 จำนวน …

แจ้งข่าวสมัครงาน เปิดสอบ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ รวม 11 อัตรา

ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ รวม 11 อัตรา <รับออนไลน์>(1-21 ต.ค.56) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ รวม 11 อัตรา <รับออนไลน์>(1-21 ต.ค.56) …

แจ้งข่าวเปิดสอบ ป.ป.ส. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

แจ้งข่าวเปิดสอบ ป.ป.ส. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ระดับการศึกษา:  อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ- อัตราว่าง: -ไม่ระบุ- ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.** ๑. ใบสมัครสำหรับผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ลำดับที่ ๑๐๑-๑๑๐ ตาม ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ ลงวันที่ ๑๓ …

แจ้งข่าวสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี พนักงานประจำสำนักงาน ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รวม 5 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 7 – 11 ตุลาคม 2556 …

แจ้งข่าวสมัครงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง 2556

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ พนักงานภูมิสถาปนิก,พนักงานวิศวกรเครื่องกล,พนักงานประชาสัมพันธ์ (7 – 11 ต.ค. 2556) กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง: พนักงานภูมิสถาปนิก,พนักงานวิศวกรเครื่องกล,พนักงานประชาสัมพันธ์ ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท อัตราเงินเดือน: 15,960-19,680 อัตราว่าง: 3 ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร **ไม่ต้องผ่านภาค ก. …

แจ้งข่าวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร รับสมัครพนักงานราชการ 4 อัตรา 20 – 26 กันยายน 2556

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี แพทย์แผนไทย และนักวิชาการพัสดุ รวม 4 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 20 – 26 กันยายน 2556 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี แพทย์แผนไทย นักวิชาการพัสดุรวม …

แจ้งข่าวเทศบาลเมืองตาคลี เปิดรับสมัครสอบ พนักงาน ครูเทศบาล “ครูผู้ช่วย” (30 ก.ย. – 11 ต.ค. 2556)

เทศบาลเมืองตาคลี เปิดรับสมัครสอบ พนักงาน ครูเทศบาล “ครูผู้ช่วย” (30 ก.ย. – 11 ต.ค. 2556) เทศบาลเมืองตาคลี เปิดรับสมัครสอบ พนักงาน ตำแหน่ง: ครูเทศบาล “ครูผู้ช่วย” ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน: 11,920-12,530 อัตราว่าง: 7 …

แจ้งข่าวเปิดรับสมัครของ ธ.กสิกรไทย

เปิดรับสมัครของ ธ.กสิกรไทย เร็วๆ นี้ ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ ภาพประกอบนะครับ ตำแหน่งที่รับสมัคร – เจ้าหน้าที่บริการและการขาย – เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ – เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ ภาพแนบ ::  เป็นข้อสอบ เก่าที่ใช้สอบเข้าธนาคาร กสิกร ใช้สอบทุกครั้ง …

Page 1 of 712345...Last »